Според новите промени В чл. 96 ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, ЗАКЛЮЧВАНЕТО НА СПУСЪКА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, при пренасяне.

Подходяща за карабини,пушки,револвери и пистолети.