Курсове

 • Курс „Стрелба за начинаещи“

Законова рамка за притежаване и използване на огнестрелно оръжие, правила за безопасност, принципи на работа на огнестрелните оръжия, видове муниции, принципи на прицелване, стрелкова стойка, хват, презареждане, единични, двойни и т.н. изстрели, движение с оръжие, работа на няколко различни мишени с пренасяне настрани и в дълбочина.

 • Курсът е цял ден (събота или неделя), 150 изстрела.
 • Цена 135 лв. с включени 150 патрона 9х19.

Условието за провеждане на курса е наличие на минимум четирима желаещи.

 

 • Курс „Стрелба за напреднали“

Бързо изваждане на оръжието и работа при възникване на реална ситуация, налагаща използването му; методи и начин за всекидневното му скрито носене, позволяващи максимално бързото му използване; работа от неудобни позиции; работа само с една ръка (само силна и само слаба); различни видове задръжки и методи за отстраняването им; стрелба при различни видове движение и др.

 • Курсът е цял ден (събота или неделя),
 • цена 200 лв. с включени 200 патрона 9х19.

Условието за провеждане на курса е наличие на минимум четирима желаещи.

 

 • Курс „Стрелкови техники за опитни стрелци“

Стрелба при различни стресови ситуации; стрелба от пределно близка дистанция; стрелба от положение на плътен контакт с противника; стрелба при слаба светлина с оценяване степента на опасност от различните мишени; бързо разпознаване на лош и невинен присъстващ; бързо и адекватно използване на прикрития и др.

 • Курсът е цял ден (събота или неделя),
 • цена 220 лв. с включени 200 патрона 9х19.

 

Условието за провеждане на курса е наличие на минимум четирима желаещи.

 

 • Курс „Стрелба за служители на законоприлагащи институции“

​Договаряне със стрелбището за подробности.

 

 • Курс „Стрелба за охранители“

Принципи на прицелване; работа с две ръце, само със силна и само със слаба ръка; работа по няколко различни мишени с оценяване на степента на опасност от всяка от тях; придвижване с оръжие; използване на прикрития; реално и адекватно оценяване на ситуациите, налагащи изваждане и използване на оръжие; незабавно изваждане на оръжие и при необходимост и др. Работа с пистолет и гладкоцевна пушка според изискванията на клиента.

Договаряне със стрелбището за цени и дати.

 

 • Курс „Стрелкови техники и тактики за охранителни екипи“

Различни техники и тактики за реакция на непосредствена опасност за ВИП-а при различни ситуации  както от един охранител, така и от екип с различен брой гардове. Всичко се проиграва с истинска стрелба. За курса се допускат участници след тест на стрелковите им умения и навиците им за безопасно боравене с оръжие (тактическо стрелково упражнение, включващо движение).

Договаряне със стрелбището за цени и дати.