Доминантно (Водещо) око за прецизна стрелба

17.01.2020

За да бъде една стрелба успешна има няколко важни стъпки, които трябва да  преминем.

Първият и много важен елемент това е правилната стойка. В това влиза и определянето

на окото Ви за прицелване.

Най-често това е окото от страната на ръката, с която пишем.

Ако сте левичар много вероятно е доминантното око да ви е лявото. Обратното ако пишете

с дясната ръка, то да бъде дясното. 

Но има случаи, при които това те не съвпадат.

Ето един много лесен и бърз начин за определяне на водещото Ви око.

 

1. Изберете си неподвижна цел пред вас - картина, точка, стенен часовник.

     Няма значение дали то е на 2 или 5 метра. Тя трябва да е с такива размери,

     че да ви се вмества, както е показано на  изображение 1 и/или 2. 

                   

                          Изображение 1                                  Изображение 2

2. Вдигнете двете си ръце и ги съберете в триъгълник или кръг , както е показано на

изображението по-горе.

3. Гледайте изображението с отворени очи. Центрирайте го в средата на отвора,

които сме направили с ръцете си.

4. Стойте неподвижно и следете целта. Последователно затваряйте първо едното,

а след това и другото си око.

С кое от двете си очи продължавате да виждате целта в центъра на отвора?

            То е Вашето т.нар ДОМИНАНТНО ОКО.