Откриване на ловния сезон 2019/2020

30.07.2019

На 10 август 2019 г. се открива дългоочаквания лов на прелетен дивеч. Българските ловци в следващите месеци ще ловуват на пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекаси и обикновени бекасини.

Установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча:

- пъдпъдък - до 15 бр.;
- гривяк. гълъби, гургулица, гугутка - до 10 бр.;
- горски бекас, обикновена бекасина - до 10 бр.;
- голяма бeлочела гъска - до 3 бр.;
- диви патици - обект на лов - до 5 бр.;
- фазани и токачки - до 2 бр.;
- яребици и кеклици - до 4 бр.;
- заек - до 1 бр.;
- катерица, ондатра и нутрия - до 4 бр.

Строго ще се следи за използването на електрически звук възпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства н методи за ловуване, съгласно приложение 4 на Бернската Конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитание /ДВ. бр.23 от 1995 год/.(От Заповедта на ИАГ/11.07.2019г).

Спазвайте правилата за безопасност, прочетете ги отново тук:  https://metalhim.com/bg/ukazaniya-za-bezopasnost

Желая ви много слука и незабравими ловни мигове по ловните полета на родината ни.
Възползвайте се от нашата  ПРОМОЦИЯ на патрони Fiocchi №9 PL28. Сега на една по-добра цена: