Въздушен СО2 пистолет ЗИГ Р365 калибър 4.5мм ВВ

Оригинално 1/1 изпълнение с 12-заряден пълнител и движещ се затворен блок при изстрел.