• зрително поле : 8 - 10 cм
  • Полезрение : 3.9 - 13 m за 100 м
  • тегло - 366 gr
  • дължина - 29.1 см
  • Окуляр : 13.3 - 4.4 мм
  • цвят- матово черно
  • Reticle: BDC
  • Увеличение - 3x - 9x