Уширителна приставка за дъното на ръкохватката .

Улеснява бързото поставяне на пълнител.

ZEV MW.K-CPT-PRO-AL-B