Outdoor Edge

Целта на Outdoor Edge е да комбинира функционалния дизайн с най-доброто стоманено и остро острие, което някога сте хващали в ръце... Как го постигат? С малко креативност, много персонален подход към всеки нож и последната дума на технологията.