30 изстрела, Ф-30, 25 секунди 

Закупуване- само на място