Пиробатерия 100 изстрела
Размери 25х150mm

 • червена опашка към жълто+лилав божур;
 • червена опашка към червено+зелен божур;
 • червена опашка към златна върба и червени и сини перли;
 • червена опашка към червен кокос с бели искри;
 • зелена опашка към цветни падащи листа;
 • зелена опашка към зелен кокос с бели искри;
 • зелена опашка към цветни падащи листа;
 • червена опашка към лилав и зелен кокос;
 • червена опашка към брокатена корона с цветни перли;
 • пращяща опашка към пращяща върба;
 • https://youtu.be/QvFiGaTBMUY