Пистолет ГЛОК 17 5-та генерация МОС с удължена цев с резба .

МОС -възможност за монтаж на бързомер