Газ-сигнално оръжие

Газ-сигналните оръжия (ГСО) са неогнестрелни оръжия. Oсновно предназначени за самозащита и подаване на пиротехнически сигнали.Газ-сигналните пистолети работят на същия принцип като бойните, но за създаване на налягането, което връща затвора, се използва частично препятствие в цевта. Към дулото на цевта може да се поставят специално произведени гнезда с винт за изстрелване на увеселителни пиротехнически заряди.
Тези оръжия са на уведомителен режим към служба КОС МВР. Закупуването може да се извърши само на място от лица български граждани навършили 18 години.