Оригинална висококачествена изработка от метал ,1/1 с бойният пистолет ,като хват ,баланс и тегло.

Напълно реалистично действаща механика ,влючително и движещ се метален затвор при изстрел .

Ползва 12 гр. флакони със сгъстен въздух и има 30-заряден пълнител за чашки или сачми калибър 4,5mm BB /.177 Pellet