„7,62-мм самозарядный пистолет обр. 1930 г.“

Първообразът на легендарния пистолет Токарев образец 1933 г.

Пистолета е с оригиналната оксидация,както и със съвпадащи номера на рама,затвор,цев,УСМ,пълнител.