Екопиробатерия с 24 изстрела

  • синя опашка към син божур и златна върба със бели искри;
  • синя опашка към син божур и брокатена корона;
  • синя опашка към син божур,червен божур и бели искри;
  • синя опашка към син божур,червен божур и зелен божур;
  • синя опашка към син божур и продължителен дъжд;
  • https://youtu.be/1JG-013Zwto