Пиробатерия Без име - фирма Тропик 

Височина 40-50м 

Изтрели - 99 бр.

Различни видове заря